wzrost pojemności kontenerowców

Kolejny wzrost ładowności floty kontenerowców

Kolejne wzrosty pojemności floty kontenerowców

Kolejny wzrost pojemności floty kontenerowców.Mimo panującego aktualnie kryzysu na rynku transportu kontenerowego ilość statków bez przerwy się rozszerza. Największe firmy z branży bardzo rywalizują o pierwszą pozycję, a przede wszystkim się to objawia budową coraz nowocześniejszych jednostek. Przez ten rok zwodowane zostały kontenerowce mające łączną ładowność ponad półtora miliona jednostek, co stanowi 11 procent więcej niż w roku poprzednim. W kolejnym roku podaż jednostek kontenerowych ma wynieść około dziesięciu procent, widać więc dynamika rozwoju jest cały czas na dość sporym poziomie. Taka sytuacja ma duży wpływ na wygląd rynku transportowego, będąc jednym z głównych powodów sporych obniżek cen za przewozy. Dla właścicieli floty nie są to dobre wiadomości, bo stawiają pod dużym znakiem zapytania rentowność większości połączeń. Dodatkowym problemem jest konieczność postoju w portach zwiększającej się liczby jednostek przy nabrzeżach portowych, ponieważ po prostu nie ma dla nich odpowiedniej ilości nowych zleceń. Tego typu sytuacja w znacznym stopniu bierze się z tego, że inwestycje te planowano i rozpoczynano parę lat temu, i obecnie nastąpiło duże spiętrzenie nowych statków.

Znaczące jest to, że pomimo wzrostu całościowej pojemności statków znacznie się zmniejszyła ich ilość. Wynika to z tego, że z roku na rok wzrastają możliwości przewozowe, a tym samym zwiększa się wydajność jednostek, które są oddawane. O ile przed rokiem przeciętna ładowność statku kształtowała się na poziomie 7.5 tysiąca, to w bieżącym roku to już ponad osiem. Najważniejszą przyczyną takiej sytuacji jest zwiększające się ograniczenie kontenerowców o ładowności 8 tysięcy, których ilość stała się najmniejsza od dwóch dekad. Na dużo niższym poziomie są również demontaże jednostek, również tutaj ich ogólna liczba jest dość mała jeżeli porównać to z ubiegłymi latami. W szczególności nieduży poziom złomowania występuje w rodzinie panamaxów, to znaczy jednostek o ładowności do 3 tysięcy jednostek kontenerowych, szacuje się, że całkowita ich wielkość będzie wynosić około stu siedemdziesięciu tysięcy TEU. W rezultacie takich działań światowa flota tego typu kontenerowców zwiększy się o około dwa procenty, podobnie jest z innymi klasami. Aktualnie w stoczniach się znajduje następna grupa kontenerowców, tak więc w roku następnym również należy się spodziewać kolejnych wzrostów.

Tłumacz

Wizyty
Visits today: _