ważenie kontenerów

Terminale kontenerowe rozpoczęły ważenie kontenerów morskich

Terminale kontenerowe zaczęły ważenie kontenerów morskich

Branża morskiego transportu od długiego czasu miała problem nieodpowiednio wpisywanej wagi przyjmowanych kontenerów. Niestety spora część nadawców nie przykładała się specjalnie do tego, a ma to bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa przewozów morskich. Nawet niewysokie odchylenia w deklarowanej wadze mogą się w przypadku kilkunastu tysięcy kontenerów kumulować, powodując poważne kłopoty ze stabilnością, a czasami nawet utonięcia. Dlatego też od wielu lat trwały intensywne prace nad uporządkowaniem tych kwestii, jednak z powodu kosztów nie można ich było odpowiednio zakończyć. Dopiero całkiem niedawno wypracowano porozumienie, w oparciu o które wszystkie bez wyjątku kontenery znajdujące się na statku muszą być dokładnie zważone. Te regulacje prawne zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2016 roku, a nieprzestrzeganie ich będzie się wiązać z odpowiednimi konsekwencjami. Obowiązek sprawdzenia dokładnej wagi kontenera będzie spoczywać na nadającym, z tego też powodu musi on przypilnować tego, żeby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi zasadami. Jednocześnie terminale oraz przewoźnicy mają prawo odmówić załadunku kontenera, jakiego waga nie została zweryfikowana. Terminale kontenerowe rozpoczęły ważenie kontenerów morskich

Obowiązujące przepisy pozwalają obecnie na ważenie jednostek kontenerowych przy użyciu dwóch technik. Pierwszą z nich jest to ważenie całego spakowanego i zaplombowanego kontenera, natomiast druga to mierzenie wszystkich cząstkowych ładunków razem z opakowaniem i zsumowanie na zakończenie wszystkiego. Pierwsza technika jest szybsza i wygodniejsza do użycia, jednak będzie wymagać kupna certyfikowanego, odpowiedniego sprzętu. W chwili obecnej tylko część portów na naszym wybrzeżu posiada taką możliwość, ale w dalszym ciągu nie ma w nich szans na obsłużenie każdej jednostki. Z takich też powodów w dalszym ciągu duża część weryfikacji wag odbywać się będzie musiała u nadawców, w firmach zajmujących się załadunkiem. W nadchodzącym czasie są rzecz jasna w planach tego typu inwestycje, ale kwestia nie będzie jedynie dotyczyła zakupienia jeszcze jednej wagi, ale także zmienienia organizacji pracy na terenie portu. Na przykład port na terenie Szczecina posiada już wdrożone gotowe procedury związane z obsługiwaniem kontenerów, a także oferuje możliwość ważenia ich przed załadunkiem.

Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na statek

Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na statek

Problem dokładnej wagi kontenerów na pokładzie statku ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu morskiego. Niestety do tej pory było to traktowane przez firmy z branży dość luźno. Co prawda w papierach waga powinna być podawana, lecz często nie pokrywała się zupełnie z rzeczywistością. A że na podstawie podawanej wagi jest wykonywany całościowy rozkład kontenerów w ładowniach, to wszelkie rozbieżności mogą znacząco wpływać na bezpieczeństwo całego statku. Przydarzały nawet przypadki utonięć z tego właśnie powodu, statki miewały problemy z właściwą sterownością, więc wreszcie postanowiono rozwiązać kompleksowo problem. Od pierwszego lipca roku 2016 zaczynają obowiązywać nowe przepisy wymuszające konieczność dokładnego ważenia każdego kontenera przewożonego statkiem. Zmiany te planowano od lat, lecz terz dopiero w końcu się udało osiągnąć całkowite porozumienie w tych sprawach. Przede wszystkim podstawową barierą były spodziewane koszty, faktycznie przyszłe regulacje będą w sporym stopniu wpływać na procedury związane z przygotowaniem ładunku do załadunku na statek.Nowe regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Wdrażane w życie przepisy w tym obszarze wymagają, aby przed załadunkiem kontenera na statek jego faktyczna waga została zmierzona i przekazana przewoźnikowi i terminalowi. Jednocześnie konieczna będzie odmowa przyjęcia kontenera, jakiego ciężar nie został potwierdzony. Jeżeli chodzi o ważenie, to przewidywane są dwie jego metody. Pierwszą z nich jest całościowe ważenie kontenera przy pomocy odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. Ta metoda będzie jednak miała dwie dość ważne wady, czyli potrzebuje kupna kosztownych urządzeń do ważeń, a oprócz tego może być problem ze zdarzającymi się zmianami. Metoda druga polegać będzie na tym, że waży się na bieżąco poszczególne wkładane do środka ładunki, a następnie na koniec do wszystkiego się dodaje wagę pustego kontenera. Ta właśnie metoda z kolei wymaga większego nakładu pracy przy samym ważeniu, lecz jej dużą zaletą będzie to, że na bieżąco będzie się znało ciężar ładunku. Przepisy regulują też odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania, łącznie z możliwością nakładania sankcji karnych.

Tłumacz

Wizyty
Visits today: _