transport multimodalny

Przetarg na bardzo atrakcyjne działki w rejonie portu Gdańskiego

Przetarg na atrakcyjne działki portu Gdańskiego

Działki położone przy Gdańskim Porcie są niezwykle ciekawymi dla inwestorów rejonami. Co prawda na chwile obecną te, jakie jeszcze nie zostały sprzedane nie posiadają dostępu do linii brzegowej, ale dzięki doskonałemu połączeniu kolejowemu i drogowemu cieszą się bardzo dużą popularnością. Dodatkową ich zaletą będzie nieduża odległość od Pomorskiego Centrum Logistycznego, jakie za jakiś czas będzie największym magazynem w naszym kraju. Przetarg, jaki zostanie niedługo ogłoszony będzie obejmował siedem działek, o całkowitej powierzchni 45 hektarów. Najmniejsza powierzchniowo będzie miała około dwóch hektarów, a największa blisko dwanaście, dodatkowo zlokalizowane są blisko siebie, więc świetnie będą się nadawać zarówno na małe projekty, jak i jakąś większą inwestycję. Na terenie portu w Gdańsku będą to ostatnie obszary jakie są przeznaczone pod inwestycje, dlatego też jest naprawdę dużo zainteresowania przedsiębiorców chcących podjąć działalność właśnie tam. A taka działalność obejmować może przede wszystkim logistyczne i intermodalne terminale, ale także inne usługi związane z magazynowaniem oraz transportem.

Największą zaletą wystawionych w przetargu działek jest ich doskonała lokalizacja. Umiejscowione są one całkiem niedaleko węzła kolejowego, jaki obsługuje ruch z terminali portowych, tak więc nie powinno być problemów z podłączeniem do nich dojazdu. Całkiem niedaleko jest także do autostrady i sieci dróg krajowych, co także ma duże znaczenie ze względu na planowany profil działalności inwestorów. Trzeba również wspomnieć o tym, że położone są one na terenach objętych planami rozbudowy kolejnej części portu, na następne lata planowany jest poważny rozwój infrastruktury w porcie, a co za tym idzie sieci torów kolejowych i dróg. Będzie to miało na celu nie tylko zwiększenie przeładunkowych możliwości w samym porcie, ale także poprawę komunikacji w tym regionie. I przez to wszystko właśnie wystawione na przetarg działki są łakomym kąskiem dla każdej firmy, która chciałaby rozwinąć działalność o charakterze usługowym czy logistycznym w porcie o największej dynamice rozwoju na terenie naszego kraju.

zródło : gospodarkamorska.pl

Rozpisanie przetargu na atrakcyjne działki w rejonie portu w Gdańsku

Co nakręca rynek transportów multimodalnych?

Z kilku bodźców progresu transportów multimodalnych w Polsce, na pierwsze szeregi nie wysuwa się ani wyższa skuteczność nad przejazdami drogowymi , ani wyższe profity dla klientów, bo nie w wszystkich się to osiąga. Jest ciśnienie na „bycie zielonym”, jaką same faworyzują i jakiej ulegają ogólnoświatowe koncerny, zlecające przewozy ładunków transportem uznawanym za bardziej ekologiczny .

Transport intermodalny – co podkręca ten rynek?

Mając na uwadze kiepską infrastrukturę kolejową, ułomność większości kontenerowych terminali lądowych, dodatkowo wyższość na rynku przewozowym spółek z grupy PKP, korzystających z bezzasadnych rynkowo priorytetów u znajdującego się w tej grupie zarządcy infrastruktury, giełda transportów multimodalnych w Polsce nie jest napędzany rzeczywistymi wymogami rynku, w tym szukaniem rozwiązań z większym natężeniem wydajnych.

W przede wszystkim ciężkiej sytuacji znajdują się spedytorzy,zdarzało się nam stracić klienta z tego powodu, że przewoźnik kolejowy nie był w stanie dostarczyć w przeznaczonych dniach artykułów do importera końcowego lub jego usługa była marnej jakości.

Przykładem tego ostatniego jest brak funkcjonalnego układu śledzenia kontenerów. W rezultacie zdarzają się sytuacje, w których klient przewoźnika kolejowego w Polsce nie zawsze wie, czy ładunek trafił do zestawu pociągu z kontenerami i gdzie on teraz się znajduje. Z kolei spedytor korzystający w Polsce z transportów intermodalnych nie może dać klientowi zabezpieczenia, że materiał dotrze na czas. Duża rzesza spedytorów powstrzymuje zatem stosowanie z omawianej usługi w wypadku ładunków ciężkich oraz w dowozach z hubów w Beneluksie, skąd to transport drogowy kontenerów jest stanowczo droższy.

Duzi klienci, zlecający wielkie potoki ładunków do przewozu, i duzi operatorzy logistyczni, oferujący kompleksową obsługę łańcucha dostaw, gdzie przedłużeniem dla usługi transportu morskiego jest transport kontenera z portu przewozem multimodalnych , dysponujący sposobność zagospodarowania „proimportowych” kontenerów w eksporcie z Kraju, umie skorzystać ofertę intermodalną w efektywny sposób robiąc ją bardziej pozytywną finansową od drogowej.

Sektor przewozów multimodalnych w Polsce stanowczo się poprawił w ciągu poprzedniej dekady, dodatkowo pod względem jakości usługodawców. Do tej pory jednak stoi przed wspomnianymi barierami. Mogą one hamować rozwój przewozów intermodalnych, szczególnie z powodu ujawniających się kolejnych wąskich gardzieli na infrastrukturze kolejowej, wraz z wschodzącymi potokami kontenerów wywoływanymi przez zachodnioeuropejskie huby oraz dynamicznie rozwijające się porty Trójmiasta.

transport intermodalny

przewóz intermodalny

Co podkręca giełdę transportów kombinowanych?

Spośród kilku idei progresu transportów multimodalnych w Polsce, na czoło nie wystawia się ani wyższa skuteczności nad przejazdami drogowymi ani wyższe profity dla kontrahentów, bo nie w wszystkich wymogach się to uzyskują. Jest ciśnienie na „bycie zielonym”, jaką same polecają i jakiej ulegają ogólnoświatowe koncerny, zlecające transporty ładunków przewozem wskazywanym za bardziej ekologiczny .

Przewóz intermodalny – co nakręca ten rynek?

Mając na uwadze niedobrą infrastrukturę kolejową, wadę większości kontenerowych terminali lądowych, również przewagę na rynku przewozowym spółek z grupy PKP, używających z nieuzasadnionych rynkowo uprawnień u znajdującego się w tej wspólnocie zarządcy infrastruktury, giełda przewozów multimodalnych w Kraju nie jest poruszany faktycznymi wymogami rynku, w tym szukaniem sposobów w wyższym stopniu efektywnych.

W szczególnie kłopotliwej sytuacji są spedytorzy,zdarzało się nam stracić klienta z owego powodu, że przewoźnik kolejowy nie był w stanie dostarczyć w ustalonych dniach ładunków do importera finalnego lub jego usługa była marnej jakości.

Przykładem owego zeszłego jest brak efektywnego systemu śledzenia kontenerów. W rezultacie mają miejsce, w których kontrahent przewoźnika kolejowego w Kraju nie zawsze zna, czy ładunek doszedł do składu pociągu z kontenerami i gdzie on obecnie się znajduje. Z kolei spedytor używający w Polsce z przewozów intermodalnych nie może dać klientowi zabezpieczenia, że ładunek przybędzie na czas. Znacząca grupa spedytorów ogranicza zatem stosowanie z konsultowanej usługi w przypadku ładunków kłopotliwych oraz w dowozach z hubów w Beneluksie, skąd to transport drogowy kontenerów jest stanowczo droższy.

Duzi klienci, zlecający wielkie potoki ładunków do transportu, i potężni operatorzy logistyczni, oferujący kompleksową obsługę łańcucha dostaw, gdzie przedłużeniem dla usługi transportu morskiego jest fracht kontenera z portu przewozem intermodalnym , mający sposobność wykorzystania „proimportowych” kontenerów w eksporcie z Kraju, umie skorzystać ofertę intermodalną w skuteczny sposób czyniąc ją bardziej pozytywną finansową od drogowej.

Sektor frachtów multimodalnych w kraju zdecydowanie się poprawił w ciągu poprzedniej dekady, dodatkowo pod względem jakości usługodawców. Nadal jednak stoi przed wspomnianymi barierami. Mogą one hamować rozwój przewozów multimodalnych, szczególnie z powodu okazujących się następnych wąskich węzłów na infrastrukturze kolejowej, wraz z rosnącymi ilościami kontenerów generowanymi przez zachodnioeuropejskie huby oraz dynamicznie rozwijające się terminale Pomorza.

transport multimodalny

transport multimodalny

Tłumacz

Wizyty
Visits today: _