transport morski kontenerów

Zaczynają się konkursy na dotacje w zakresie badań i rozwoju na Pomorzu

Ruszają konkursy na dofinansowania w zakresie rozwoju i badań w województwie pomorskim

Ruszają konkursy na dotacje w zakresie badań i rozwoju w województwie pomorskimBadania i inwestycje bez przerwy są mocno finansowane z różnych dotacji, i bardzo podobnie sytuacja będzie wyglądać w Województwie Pomorskim. Na najbliższy okres czasu zostało bowiem przewidzianych blisko 80 milionów euro rozmaitych dotacji i dofinansowań dla instytucji naukowych i firm, a wszystkie te rzeczy również w zakresie programu Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Jeśli chodzi o pierwszą transzę będzie do dyspozycji 100 milionów złotych, a nabór wniosków się zacznie już na początku maja. Zależnie od tego, jaki to będzie projekt i rozmiaru podmiotu, który się stara o takie wsparcie zakres finansowania projektu może wynieść między 15 a 80 procent. W a aktualnych konkursowych założeniach przyjęto, że mogą wziąść w nich udział nie tylko same najmniejsze i średnie firmy, lecz również znacznie większe podmioty. Jeszcze niedawno nie miały one możliwości starania się o dofinansowanie, aktualnie postanowiono że zostaną dopuszczone, lecz z limitem ogólnej kwoty. W dniu 4 maja zaczyna się pierwszy nabór wniosków z projektami do finansowania, a w kolejnych latach rozpisywane mają być następne tego typu konkursy.

Pieniądze które obejmuje dotacja mają być tylko przeznaczone na badania oraz rozwój technologii. Nie będzie więc można z nich postawić fabryki czy też wykonać linii produkcyjnej, lecz już zakupić badawczy sprzęt czy też urządzenia do laboratorium już jak najbardziej tak. Nie będzie również żadnego ograniczenia co do wielkości projektu, można się więc będzie starać zarówno o niewielkie jak i o całkiem pokaźne sumy. Ważnym aspektem jeśli chodzi o ten konkurs jest to, że udział w nim mogą także brać wszelkie instytucje naukowo-badawcze, a nie sami przedstawiciele biznesu. Ale został wprowadzony istotny warunek, że wkład własny musi zostać zapewniony przez jakieś przedsiębiorstwo, co ukierunkować ma w założeniu badania na ich praktyczne wykorzystanie. Nie będzie przy tym konieczności zawierania różnych partnerstw z instytucjami badawczymi, nie jest to niezbędne przy aplikowaniu. Końcowa ocena złożonych wniosków przeprowadzona zostanie przez zespół dobrych specjalistów z branż, z których zostaną poskładane projekty, a wszelakie umowy podpisywane będą dopiero w jesieni.

Kolejny wzrost ładowności floty kontenerowców

Kolejne wzrosty pojemności floty kontenerowców

Kolejny wzrost pojemności floty kontenerowców.Mimo panującego aktualnie kryzysu na rynku transportu kontenerowego ilość statków bez przerwy się rozszerza. Największe firmy z branży bardzo rywalizują o pierwszą pozycję, a przede wszystkim się to objawia budową coraz nowocześniejszych jednostek. Przez ten rok zwodowane zostały kontenerowce mające łączną ładowność ponad półtora miliona jednostek, co stanowi 11 procent więcej niż w roku poprzednim. W kolejnym roku podaż jednostek kontenerowych ma wynieść około dziesięciu procent, widać więc dynamika rozwoju jest cały czas na dość sporym poziomie. Taka sytuacja ma duży wpływ na wygląd rynku transportowego, będąc jednym z głównych powodów sporych obniżek cen za przewozy. Dla właścicieli floty nie są to dobre wiadomości, bo stawiają pod dużym znakiem zapytania rentowność większości połączeń. Dodatkowym problemem jest konieczność postoju w portach zwiększającej się liczby jednostek przy nabrzeżach portowych, ponieważ po prostu nie ma dla nich odpowiedniej ilości nowych zleceń. Tego typu sytuacja w znacznym stopniu bierze się z tego, że inwestycje te planowano i rozpoczynano parę lat temu, i obecnie nastąpiło duże spiętrzenie nowych statków.

Znaczące jest to, że pomimo wzrostu całościowej pojemności statków znacznie się zmniejszyła ich ilość. Wynika to z tego, że z roku na rok wzrastają możliwości przewozowe, a tym samym zwiększa się wydajność jednostek, które są oddawane. O ile przed rokiem przeciętna ładowność statku kształtowała się na poziomie 7.5 tysiąca, to w bieżącym roku to już ponad osiem. Najważniejszą przyczyną takiej sytuacji jest zwiększające się ograniczenie kontenerowców o ładowności 8 tysięcy, których ilość stała się najmniejsza od dwóch dekad. Na dużo niższym poziomie są również demontaże jednostek, również tutaj ich ogólna liczba jest dość mała jeżeli porównać to z ubiegłymi latami. W szczególności nieduży poziom złomowania występuje w rodzinie panamaxów, to znaczy jednostek o ładowności do 3 tysięcy jednostek kontenerowych, szacuje się, że całkowita ich wielkość będzie wynosić około stu siedemdziesięciu tysięcy TEU. W rezultacie takich działań światowa flota tego typu kontenerowców zwiększy się o około dwa procenty, podobnie jest z innymi klasami. Aktualnie w stoczniach się znajduje następna grupa kontenerowców, tak więc w roku następnym również należy się spodziewać kolejnych wzrostów.

Rosyjskie embargo a powiększenie się eksportu do Kanady

Rosyjskie embargo a wzrost eksportu do Kanady.

W wyniku politycznych decyzji w sierpniu 2014 Rosja wprowadziła w życie embargo na produkty żywnościowe pochodzące z europejskich krajów, czyli też od firm z Polski. Nagle stanęli oni przed ogromnym problemem, bo Rosja to był jeden z głównych odbiorców żywności produkowanej u nas, i niemożliwość sprzedawania na jej obszar nagle postawił polskie rolnictwo w mało komfortowej sytuacji. Lecz w szybkim tempie wymyślono rozwiązanie z tej sytuacji, o prostu intensywnie poszukując innych rynków zbytu. Wcześniej, mając stabilną sytuację, specjalnie nie przykładano do tego dużej energii, po tym jak weszło embargo okazało się, że będzie to wręcz niezbędne. I nagle okazało się, że w szybkim tempie naszymi żywnościowymi produktami zaczęły się interesować kraje z Azji i Afryki, w których wcześniej nie było szczególnie intensywnych działań promocyjnych. Embargo Rosji a wzrost eksportu do Kanady
Dzięki temu problemy, jakie na samym początku niosło ze sobą embargo z Rosji zostały szybko zażegnane, dodatkowo, nagle wyszło że dzięki szukaniu nowych możliwości eksport urósł o parę procent.

Zaledwie kilka miesięcy po wprowadzeniu embarga dzięki zaawansowanym rozmowom dało się doprowadzić do eliminacji embarga na jabłka z naszego kraju na terenie Kanady. Kanada jest znana z jednego z działających najsprawniej systemu kontrolowania żywności, więc kraje które tam eksportują spełniać muszą szereg rygorystycznych norm. Jeśli chodzi o jabłka także jest podobnie, strona z Kanady postawiła warunki, od spełnienia jakich będzie uzależniona możliwość eksportu jabłek. Podstawowym warunkiem będzie żeby jabłka pochodziły z właściwie zarządzanych plantacji, spodziewać się również trzeba, że szczególnie na początku będą prowadzone intensywne kontrole. Po pierwsze sprawdzany będzie poziom stężenia środków ochrony roślin, badania w tym zakresie wykonywane być muszą przez certyfikowane laboratoria. Gdy współpraca przebiegała będzie odpowiednio, bez żadnej wpadki ze strony naszych dostawców, to spodziewać się można otwarcia rynku kanadyjskiego na kolejne produkty żywnościowe pochodzące z naszego kraju.

Tłumacz

Wizyty
Visits today: _