porty Gdańsk i Kłajpeda

Rosnąca rywalizacja pomiędzy portami w Gdańsku i Kłajpedzie

Konkurencja pomiędzy portami w Gdańsku i Kłajpedzie

Na rynku przewozów kontenerowych konkurencja jest bardzo duża, wszystkie porty chcą wyrwać jak najwięcej urwać z tego tortu, który jest warty miliardy dolarów. Dotyczyć to również będzie naszego Morza Bałtyckiego, na jakim całkiem mocną pozycję zyskał port w Gdańsku, ale w szybkim tempie go gonią inne. Między innymi Kłajpeda na Litwie bardzo chce konkurować o miano głównego bałtyckiego hubu. Planowane są tam liczne inwestycje w portowe wyposażenie, zaczęto także współpracować z Chinami. Władze naszego portu na razie bardzo spokojnie komentują te rewelacje, póki co Gdańsk ma dużą przewagę jeżeli chodzi o możliwości przyjmowania najdłuższych statków. Dzięki kanałowi podejściowemu o głębokości 17 metrów i kompleksowemu wyposażeniu Gdańsk może obsługiwać praktycznie wszystkie jednostki, Kłajpeda na razie takich sposobności nie ma. Niedawno port w Kłajpedzie ustanowił rekord, przyjmując statek o ładowności 9 tysięcy jednostek kontenerowych, przez co wstąpił do niewielkiego grona bałtyckich hubów. Jednak na razie nie ma możliwości konkurowania z Gdańskiem jeśli chodzi o wielkość obsługiwanych okrętów, choć konieczne inwestycje są już zapowiadane.

Rosnąca rywalizacja między portami w Gdańsku i Kłajpedzie

Jednak obecnie port na Litwie jest jednak z przodu jeżeli chodzi o tonaż przeładunków. W pierwszej połowie tego roku obsłużono tam niecałe 19 milionów ton towarów, za to Gdańsk pochwalić się może jedynie 17,2 mln ton. Przewaga jest tu głównie w masowych ładunkach, jakich litewski port rozładował prawie dwa razy więcej. Lecz to właśnie DCT posiada znacznie większą dynamikę rozwoju, jeśli utrzymywać się ona będzie na takim samym poziomie, to wkrótce gdański port powinien przegonić Kłajpedę w ilości rozładunków. Szczególnie że w jednym i drugim porcie od pewnego czasu poszukiwani są mocno kolejni partnerzy. Kłajpeda podpisała współpracę z jednym z większych portów w Chinach, natomiast DCT w obecnym półroczu przyciągnął paru renomowanych graczy, w tym na przykład alians G6. W samym Gdańsku myśli się też poważnie o rynku chińskim, lecz bez przerwy są prowadzone rokowania także z armatorami z USA, nawiązanie tego typu współpracy byłoby niezwykle korzystne dla tego portu.

Tłumacz

Wizyty
Visits today: _