Nowe spadki stawek frachtowych

Kolejna fala spadków stawek frachtowych

Ostatnie kilka miesięcy było dość ciężkie dla armatorów, wpływ na to miało parę czynników. W pierwszej kolejności oddano do użytkowania dużo nowych statków, spowodowało to ogromną nadpodaż miejsca w ładowniach. Równolegle nastąpiło spowolnienie gospodarcze w niektórych rejonach, w szczególności Chiny w ostatnim czasie zanotowały znaczne zmniejszenie importu transportowanych morzem towarów. Nowe spadki stawek frachtowych Przyczyniło się to do znacznego obniżenia stawek frachtowych, stawiając pod znakiem zapytania rentowność realizacji takich usług. Tego typu sytuacja ma już miejsce od kilku miesięcy, tak więc branża była bardzo zaskoczona wzrostem opłat frachtowych, co nastąpiło w końcówce października. Na trasach pomiędzy Azją a północnym rejonem Europy osiągnęły one poziom 988 dolarów za jednostkę kontenerową, co było dawno nie spotkaną sumą. Lecz niestety taki dynamiczny wzrost był bardzo krótkotrwały, bowiem zaledwie parę dni później, w początkowych dniach listopada znowu obniżyły się do okolic niecałych siedmiuset dolarów, co równało się ponad 30-procentowej obniżce. Tak duże spadki wystąpiły na wszystkich liniach ze wschodnich portów, przykładowo na trasach w rejon Morza Śródziemnego obniżki miały poziom około dwudziestu %.

Spadki stawek frachtowych widoczne są na sporej części najważniejszych morskich połączeń, według ostatnich danych spośród kilkunastu z nich ujemne wskaźniki zanotowano na dziesięciu. Znamienne jest to, że obniżki pojawiają się głównie na trasach które wychodzą z portów Azji Wschodniej, i dotykają nie tylko tych, które są skierowane do Europy, lecz również tych obsługujących porty w Ameryce. Sytuacja w takim wymiarze znacznie zaniepokoiła właścicieli kontenerowców, jednak Peter Sand, pracujący na stanowisku głównego analityka BIMCO jest pozytywnie nastawiony. Twierdzi on, że bez przerwy wzrasta sprzedaż dóbr w Europie, a również Stany Zjednoczone wykazują rosnący popyt. Przyczynić się to wszystko powinno do ożywienia transportu morskiego i zmniejszenia trendu spadkowego, jaki jest obecnie. Jest też zdania, że do głosu dojdą nowe, rozwijające się dynamicznie rynki, przykładowo takie jak Brazylia, Iran czy kilka państw afrykańskich, jakie chętnie przejmą sporą część światowego handlu.

Tłumacz

Wizyty
Visits today: _