Rosyjskie embargo a powiększenie się eksportu do Kanady

Rosyjskie embargo a wzrost eksportu do Kanady.

W wyniku politycznych decyzji w sierpniu 2014 Rosja wprowadziła w życie embargo na produkty żywnościowe pochodzące z europejskich krajów, czyli też od firm z Polski. Nagle stanęli oni przed ogromnym problemem, bo Rosja to był jeden z głównych odbiorców żywności produkowanej u nas, i niemożliwość sprzedawania na jej obszar nagle postawił polskie rolnictwo w mało komfortowej sytuacji. Lecz w szybkim tempie wymyślono rozwiązanie z tej sytuacji, o prostu intensywnie poszukując innych rynków zbytu. Wcześniej, mając stabilną sytuację, specjalnie nie przykładano do tego dużej energii, po tym jak weszło embargo okazało się, że będzie to wręcz niezbędne. I nagle okazało się, że w szybkim tempie naszymi żywnościowymi produktami zaczęły się interesować kraje z Azji i Afryki, w których wcześniej nie było szczególnie intensywnych działań promocyjnych. Embargo Rosji a wzrost eksportu do Kanady
Dzięki temu problemy, jakie na samym początku niosło ze sobą embargo z Rosji zostały szybko zażegnane, dodatkowo, nagle wyszło że dzięki szukaniu nowych możliwości eksport urósł o parę procent.

Zaledwie kilka miesięcy po wprowadzeniu embarga dzięki zaawansowanym rozmowom dało się doprowadzić do eliminacji embarga na jabłka z naszego kraju na terenie Kanady. Kanada jest znana z jednego z działających najsprawniej systemu kontrolowania żywności, więc kraje które tam eksportują spełniać muszą szereg rygorystycznych norm. Jeśli chodzi o jabłka także jest podobnie, strona z Kanady postawiła warunki, od spełnienia jakich będzie uzależniona możliwość eksportu jabłek. Podstawowym warunkiem będzie żeby jabłka pochodziły z właściwie zarządzanych plantacji, spodziewać się również trzeba, że szczególnie na początku będą prowadzone intensywne kontrole. Po pierwsze sprawdzany będzie poziom stężenia środków ochrony roślin, badania w tym zakresie wykonywane być muszą przez certyfikowane laboratoria. Gdy współpraca przebiegała będzie odpowiednio, bez żadnej wpadki ze strony naszych dostawców, to spodziewać się można otwarcia rynku kanadyjskiego na kolejne produkty żywnościowe pochodzące z naszego kraju.

Eksport towarów z Polski do Unii Europejskiej

Eksport towarów z Polski za zagraniczne rynki

Sprzedaż za granicę w Polsce wygląda coraz lepiej. Następuje tak ze względu na niższe koszty pracy oraz korzystny kurs złotego. Większość produktów zostaje dokonanych z dobrych materiałów, które najczęściej są lepszej jakości, co wybija Polskę na pierwsze miejsce rankingów. Eksport staje się domeną Polskich spółek, które pokonują swoich rywali w całej Europie, ale też i poza nią. Bardzo dużą rolę w eksporcie tworzą Niemcy. W tym kraju rośnie liczba zamówień równieżna żywność, jak i na materiały potrzebne do produkcji. Eksport produktów z Polski za zagraniczne rynki
W związku z powiększoną ilością pracy, w Niemczech wzrasta zapotrzebowanie na Polski eksport. Zdecydowanie mniej opłacalna jest współpraca ze wschodnimi sąsiadami, która nie dostarczy dużego zysku. Bardzo dużą szansę na pomyślność mają kluczowe branże funkcjonujące na rynku. Polska swoje największe powodzenia eksportowe może przypisać przykładowo wytwórczości mebli, produkcji żywności, produkcji odzieży, budowy łodzi oraz stolarki okiennej. Są to branże, w których Polska czuje się najlepiejbardzo dobrze, a inne krajedoceniają je za jakość i solidność. W roku 2014 Polskie firmy dały kupić za granicą żywność o stawce około 20 mld dolarów. Jest to bardzo dobra suma, która z pewnością ukazuje Polskę w zadowalającym świetle. W tym okresie produkty spożywcze są sprzedawane czterokrotnie bardziej od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej. Robione wędliny i mięsa w Polsce bez wątpienia są jednymi z najlepszych jakie są dostępne w eksporcie. Do tego wszystkiego może przyznać się każdy Polak, który wyjechał z kraju. Jedzenie jest pewnym atutem dostarczającymciekawą sumę Polsce. Po pisać się mogą równieżdziałalności wytwarzające meble. Jedną z najbardziej popularnych i cieszących się dużym popularnością jest Black Red White. Kosmetyka w Polsce również jest robiona na znacznym poziomie. Można tutaj wspomnieć o firmie Inglot, bądź Ziaja . Te dwie firmy bardzo dobrze radzą sobie poza krajem i mają dużo klientów. Najlepsze w swoim fachu są jednak przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją łodzi i jachtów. Należy tutaj napomknąć o Firmie Galeono oraz Delphia Yachts.

Demurrage – zły duch odbiorcy part I

Demurrage o tym, że w przewozie morskim liczy się czas, zna niejeden sprowadzający towar. Nabywany towar, ma być przekazany w wyznaczone miejsce w ustalonym czasie, tak aby możliwa była realizacja szerszego łańcucha dostaw.

Demurrage na nieszczęście, niebezpieczeństwa opóźnień w biznesie morskim nie da się przenigdy w pełni uniknąć.

Niejednokrotnie jego przyczyny spoczywają po stronie eksportera czy spedytora (spóźnienie statku oceanicznego i poślizg na załadunek na fider; zwłoki w przygotowaniu materiału po stronie załadowcy – brak tzw. cargo ready, niedobór miejsc u armatorów czy dobrego zaangażowania przedstawicieli, etc.). Opóźnienia pojawiają się wszak także i po stronie adresatów, co wyraźnie wiąże się z problematyką należności za demurrage.

W obrocie kontenerowym, przewoźnik przypuszcza zazwyczaj tzw. czas wolny od należności za demurrage i detention. W okresie tym, przewoźnik nie nalicza jakichkolwiek dodatkowych opłat za użytkowanie kontenera, zapewniając odbiorcy czas na spokojne zorganizowanie przewozu, wyładunek ładunku i zdanie sprawnego kontenera przewoźnikowi, na miejsce przez niego wyznaczone.

Demurrage nalicza się w wypadku, gdy odbiorca nie weźmie kontenera w wyznaczonym czasie, zaś detention, gdy kontener podejmie, ale nie zda go w terminie. Z własnejpraktyki wynika, że bardziej dokuczliwym dla importera problemem jest demurrage.

Demurrage - zły duch importera part I

Skądże wiadomo ile dni daje odbiorcy armator? Informacja taka wiadoma jest przy awizacji kontenera. Wraz z awizacją otrzymuje się instrukcję, która w przypadku skorzystania z usług przewoźnika, powinna być podana importerowi, wraz ze instrukcjami w jaki sposób demurrage jest naliczane. Wielkość demurrage uwarunkowana jest od typu kontenera (różne stawki za 20’ i 45’, a także kontenery chłodnicze tzw. reefery). Stawki zmieniają się również wraz z upływem kolejnych dni (np. 1-4 dni to kwota 30 EUR za dzień, ale już powyżej 6 dni 45 EUR. Co poniektórzy przewoźnicy wskazują wyraźnie, że dni wolne kalkulowane są od dnia następującego po dniu wyładunku kontenera .

Warto więc dokładnie stwierdzić gdy kontener znalazł się na placu w porcie przeznaczenia, tzn. kiedy został wyładowany (karta kontenera). Zdarza się niestety, że spedytorzy czy agenci nie instruują dokładnie importera o terminie wyładunku kontenera, co jest później powodem kilkunastu napięć.

Normą jest jednakże, że importer nie winien zwlekać z odbiorem materiału, gdyż po upływie okresu wolnego od obciążeń koszty (demurrage, opłaty za przechowywanie na placu, należności za manipulację kontenerem etc.) narastają każdego dnia w wielkim tempie, a do momentu ich opłacenia, materiał nie zostanie przekazany. W takiej sytuacji, zarówno spedytorowi, jak i armatorowi (jego agentowi) przysługuje legalne prawo zastawu na towaru. Nie ma raczej możliwości ominięcia tego kłopotu „na skróty”. Im szybciej koszty zostaną zapłacone, tym lepiej.

więcej w cześci drugiej :

Demurrage – zły duch odbiorcy part II

Demurrage na nieszczęście, niebezpieczeństwa poślizgów w interesie morskim nie da się nigdy w pełni ustrzec się – dalsza cześć

Dotyczy to zarówno sytuacji zawinionych przez nabywcę (brak zapłaty za towar, za transport i inne opłaty związane ze składowaniem i manipulacją kontenerem), jak i kazusów niezawinionych – np. jeśli nie dostanie on na czas oryginału b/l-a umożliwiającego na zniesienie prawa do towaru (w przypadku braku b/l-a, nabywca, w celu przyjęcia ładunku może wystawić tzw. letter of indemnity oraz złożyć zabezpieczenie pieniężne – jest to przecież sposób kosztowne i uciążliwe). Autorytatywnym sposobem jest wszak stosowanie konosamentów elektronicznych – choć mają pewne ograniczenia, nie ma sposobności ich materialnego zarzucenia.

W dosadnej sytuacji, może się zdarzyć, że niepodjęty ładunek może zostać zbyty przez armatora na pokrycie kosztów związanych z jego przedłużonym przechowywaniem – art. 151 k.m. Swoją drogą, porzucenie ładunku bywa czasem dla importera bardziej rentowne niż zapłata szybko wzrastających opłat z tytułu jego przestoju.

W takowym przypadku (porzucenie towaru przez nabywcę), może zdarzyć się się, że przewoźnik opłatą demurrage może próbować obciążyć także załadowcę (co zwykle wynika z tego, że zarówno eksporter, jak i nabywca są określani w konosamencie jako „Merchant”). Zwykle jednak takie postępowanie jest opóźnione – Reguły Hasko – Visbijskie przewidują dla roszczeń z b/l-a krótki, tylko roczny czas przedawnienia.

demurrage

Powyższe zagadnienia są bardzo kłopotliwe dla importerów ładunku, należy jednak uświadomić sobie, że w transporcie multimodalnym, problem wydajnego wykorzystania kontenerów, to podwalina efektywności dostaw. Koszty demurrage, nie są nakładane wyłącznie jako kara, ale również zachęta do terminowości i zminimalizowania czasu trzymania kontenera. Zbyt duży przestój kontenera na terminalu, hamuje jego operatywne wykorzystanie przez innego przedsiębiorcę. Warto o tym pamiętać, szczególnie w kontekście gdy wiesz, że przed demurrage nie zwiejesz!

Zarabianie przez import

Zyskiwanie przez przywóz towarów

Kwintesencją handlu zagranicznego jest przede wszystkim aktywna sprzedaż oraz pozyskiwanie klientów, najprawidłowiej tych stałych, którzy nie tylko będą regularnie kupować, ale przede wszystkim będą zadowoleni z wskazanych Zyskiwanie przez przywóz towarówproduktów, jakie są im sprzedawane. Handel zagraniczny przynosi dużo korzyści, a najlepiej jeśli jest to import ładunków zza granicy. Jest to przede wszystkim szczegół na masową skalę. W przypadku jego odniesienia wewnętrznego, czyli w określonym państwie, handel jest raczej mniej zyskowny, niż w wypadku udostępnienia własnych produktów na masową skalę. Nie musi być to wyłącznie handel na obrębach Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Polskę, ale wolno próbować też piąć się w tej dyscyplinie trochę wyżej. Najważniejsze to odszukać oraz rozpocząć produkować to, czego poszukują inni, aby móc sprzedać wskazane artykuły. Bardzo niemało osób poprzez handel rozumie generalnie niesłychanie przyjemny sposób na zarobek, co z pewnością przypadnie wielu figurom do gustu. Wymiana towarów, import, eksport ma wielkie znaczenie nie tylko w dyscyplinie gospodarki i polepszania sytuacji walutowej.
Jak zarobić na imporcie? Najodpowiedniej zarabia się, kiedy sprowadza się niezwykle mnóstwo rzeczy na przykład szczególnych kontenerach, ściąga się ich mnóstwo z nadzwyczaj wprost niską cenę i wówczas można sobie narzucić rozległą marżę. Import towarów zza granicy jest niemniej jednak oclony, świadczy to, że za towary jakie ściągamy czy to w mniejszej ilości czy w większej z reguły musimy zapłacić. Niestety jest to i podatek i cło – nie opłaca się importować elektroniki albowiem tu cło jest wprost kolosalne. Opłaca się za to ubrania, które są wybitnie tanie i wolno je drożej sprzedać. Nie zapominajmy, że jeżeli chcemy wyprzedawać coś legalnie, jako jednostka gospodarcza to niestety nie możemy liczyć na unikanie cła oraz podatków.

Wywóz towarów pośredni

Wywóz towarów pośredni

Jeśli mowa o eksporcie towarów, to wolno podzielić go na eksport pośredni jak i bezpośredni. Bezpośrednia wymiana handlowa bazuje na tym, że nabywca bezpośrednio komunikuje się ze sprzedającym. Tymczasem jeżeli chodzi o eksport nie wprost to odbywa się to trochę inaczej. Wywóz towarów towarów za granicę morzem, na przykład w kontenerach, albowiem tak odbywa się pośredni jak oraz bezpośredni transport, ale teraz skupiamy się na transporcie pośrednim polega przede wszystkim na tym, że producent wyprzedaje własne wyroby nie rzeczowemu importerowi jakkolwiek firmie, bądź firmom,Wywóz towarów pośredni które absorbują się eksportem dalej. W ten sposób producenta adekwatnie nic więcej nie interesuje, ponieważ wszystkim absorbuje się taka jednostka gospodarcza eksportowa. To oczywiście dzięki temu producent może obniżyć się na przykład do tego, żeby towar eksportowy stworzyć oraz dostarczyć, natomiast dalej resztą zajmuje się już tylko oraz wyłącznie pośrednik, który bezsprzecznie musi na siebie przyjąć wszelkiego rodzaju koszty jak oraz naturalnie ryzyko, jakie niesie za sobą import jakiś towarów i ich dalsza dystrybucja, czyli najzwyczajniej w świecie sprzedaż.
Eksport pośredni to niezwykle zajmujące pojęcie, któremu w zasadzie warto jest się przyjrzeć trochę bliżej. Z jakiej przyczyny? Powodów jest parę, ale chodzi przede wszystkim o możliwości, jakie nam ten eksport może dawać. Otóż istotną informacją jak gra toczy się o eksport jest to, że jest on przede wszystkim praktykowany przez firmy, które określa się mianem korporacji średniej wielkości, co oznacza, że działają one bardzo w wielu przypadkach w przemyśle dóbr konsumpcyjnych. Firmy, które cechują się istotnymi wydatkami organizacji własnej sieci zbytu poza granicami kraju czy też na przykład biorąc pod uwagę niewielkie ilości towarów, jakie są im proponowane, na konkretne, poszczególne rynki wybitnie nieraz rezygnują z możliwości bezpośredniego wyprzedawania. Bezpośrednie sprzedawanie nie byłoby także celowe jak chodzi o sprzedaż dóbr definiowanych mianem dóbr seryjnych.

Międzynarodowe przedsiębiorstwa

Międzynarodowe inwestycje

Międzynarodowe inwestycje są na pewno dobrem materialnym, o jakich marzy nie jeden przedsiębiorca. To właśnie dzięki za wszystko oraz wprowadzeniu swoich artykułów na rynek międzynarodowy, oczywiście przez ciężkie potyczki, może wzbogacić się na niezmiernie ogromną skalę, jeśli dany artykuł będzie o wiele bardziej osiągalny, lepszy od pozostałych. Handel zagraniczny nie jest znany od dziś. Jego zalążki dosięgają bardzo odległych czasów, gdzie jeszcze w średniowieczu prowadzone zostały wymiany towarowe. Jest to racjonalne, jeżeli jeden kraj ma surowiec, lub artykuł w nadwyżce może go z zyskiem sprzedać, za co wolno poprawić nie tylko stan ogólny takiego kraju. Ważne jest, żeby zdołać bardzo przyzwoicie zademonstrować swoje bardzo dobre wartości. Jeżeli ma się szansę dryfowania na rynku internacjonalnym, wolno być nastawionym na zysk, jeśli dany detal sprzeda się w odpowiednim nakładzie. Międzynarodowe kontraktyZagraniczne inwestycje z pewnością nastawione są na gigantyczny zysk o ile jest to w ogóle dopuszczalne. Poprzez niektóre gałęzie handlu, nie jeden przedsiębiorca niezwykle się wzbogacił.
W związku z tym coraz to więcej osób decyduje się na kupiectwo, coraz to więcej osób eksportuje towary jak i naturalnie importuje. W jaki sposób to jednakże robią? Można to zrobić lub osobiście, załatwiając wszystko na własną rękę bądź najzwyczajniej w świecie decydując się na jednostkę gospodarczą, która się tym zajmie a my będziemy tylko opłacać. Jest to jednostka gospodarcza pośrednicząca, tak zwany pośrednik. W jaki sposób jednakże może się to odbywać? Albo drogą morską lub lotniczą. Droga lotnicza ma niesłychanie obszerne walory, niestety należy za to dobrze zapłacić. Selekcjonując samolot towary będą u nas prędzej, ale zapewne w mniejszej ilości a nawet jeżeli w takiej samej to niestety cena transportu będzie kolosalna w stosunku do transportu morskiego. Należałoby jednak jeśli komuś po prostu zależy na czasie. Wszystko zależy od pragnień konkretnej osoby. Grunt to niemniej jednak zakupić tanio i sprzedać drogo.

Ekonomia a handel

Ekonomia a wymiana handlowa .

Ekonomia danego państwa jest wielokrotnie uwarunkowana od formy, jaką absorbuje handel. To właśnie handel daje najwięcej poprzez jego czynną formę. Na pewno bardzo prawidłowo legendarne jest wszystkim, że handel wolno podzielić na dwie gałęzie. Jedną z nich jest przede wszystkim handel wewnętrzny, który jak wiadomo realizuje się w granicach państwa. Druga zaś to gałąź realizowana na polu internacjonalnym, jest nią handel zagraniczny. Taka wymiana handlowa, prowadzona z wieloma krajami przynosi wielkie zyski nie jedynie samemu przedsiębiorcy, jakkolwiek co najistotniejsze również oraz państwu. To właśnie dzięki temu, można w głównej mierze perfekcyjnie zapewnić sobie inne wygody. Wiadome, jeśli budżet państwa będzie zapewniony, o wiele więcej dogodności będzie dostępnych. Nie można niemniej jednak tego mówić w kategoriach krajów rozwijających się, tam najistotniejsze będzie na początku spłata wierzytelności i kredytów zaciągniętych. Ekonomia a handel to niezwykle Ekonomia a handel stosowny przykład na to, że można opatentować dane produkty i zagłębić się w nieco bardziej odległej kwestii handlowej, którym jest handel zagraniczny, handel międzynarodowy.
Decydując się na taki handel trzeba niemniej jednak zapoznać możliwości jeżeli chodzi o transport. Drogi z reguły wybierane są oczywiście dwie, jedna jest tańsza, ale zezwala na przewiezienie znacznie większej ilości rzeczy, tyle, że niestety wypada czekać dość ogromną ilość czasu. Jakim sposobem chodzi o spedycję morską albowiem może to być od 2 tygodni do miesiąca, a czasami nawet oraz więcej bowiem w grę wchodzą tutaj dni robocze. A więc coś za coś. Tymczasem jak gra toczy się o spedycje lotniczą, a wobec tego transport lotniczy to wygląda to nieco inaczej, mianowicie trwa to o wiele krócej, albowiem zwykle maksymalnie tydzień biorąc pod szczególną uwagę dni robocze, tudzież trzeba za to niestety więcej zapłacić. Jeśli jednak zależy nam na czasie, to w samej rzeczy warto.

Handel zagraniczny artykułami przemysłowymi

Handel zagraniczny .

Odnośnie zagranicznego handlu, można przede wszystkim przedstawić różnego rodzaju aspekty, którymi jest kierowana ta dziedzina gałęzi gospodarczej. Z pewnością wszystko dobrane jest z nadzieją na zysk. Zagraniczny handel jak bezbłędnie zdajemy sobie sprawę, bazuje na wymianie towarów pomiędzy narodami. Nie jest tak, że jako że jedno państwo świetnie sobie radzi bez handlu, poradzi sobie na stałe ze swoją sytuacją. Z pewnością należy brać pod uwagę, fakt dochodów, ale również po części oraz strat. W jaki sposób łatwo można dojść do wniosku największy zysk odnoszą państwa wysoko rozwinięte, które najwięcej eksportują. W jaki sposób łatwo wolno przewidzieć, że kraje które są biedniejsze, dopiero są na etapie rozwijania się, najwięcej importują, a w związku z tym więcej tracą niż zyskują. Importowana jest przede wszystkim żywność, paliwa, sprzęty elektroniczne oraz nie tylko. Do tych krajów należy także Polska, która jak wiadomo na razie poziom zysków ma trochę mniejszy aniżeli prężnie rozwijające się firmy zagraniczne. Handel zagraniczny ma niezmiernie wielkie znaczenie w obecnym świecie. Zagraniczny handel
W jaki sposób jednakże ten handel się odbywa? W większości wypadków lub prze Internet bądź najzwyczajniej w świecie stacjonarnie, w sklepach. Zanim jednak do tego dojdzie potrzebne jest przetransportowanie artykułów, jakie pragniemy wyprzedawać albo ich eksport, bo w pewnych momentach zdarza się, że również sprzedajemy za granicę. Jak w następstwie tego tego dokonać? Do wyboru mamy w większości wypadków dwie opcje, te najbardziej atrakcyjne – tańsza wersja to naturalnie spedycja morska innymi słowy droga morska Znacznie droższa ale szybsza wersja to bezsprzecznie droga powietrzna, innymi słowy eksport czy też import samolotami. Jeżeli ma się zamiar coś nabyć dla siebie oraz zależy nam na czasie lub sprowadza się stosunkowo niewiele, to w szeregu przypadków wybiera się właśnie drogę lotniczą. Jeżeli jednakże pragnie się transportować więcej, przede wszystkim w znaczących kontenerach, w owym czasie potrzebne jest wybranie drogi morskiej, przetransportujemy znacznie więcej i bezsprzecznie taniej.

Terminale kontenerowe w Polsce i na świecie

Terminale kontenerowe w Polsce i na świecie.

Trudniąc się transportem morskim bądź jakimkolwiek innym, należy posiadać bardzo dużą wiedzę. Szczególnie dotyczy to osób, które proponują takie profesjonalne usługi lub osób, które posiadają zamiar coś sprowadzać. Pośród pojęć z jakimi wolno spotkać się jeżeli chodzi o transport jest niezwykle dużo pojęć, które prostemu człowiekowi nic nie mówią – tak jest jakkolwiek w każdej branży i nikogo ten fakt właściwie nie dziwi. Jednakże miarodajne aspekty przewozu są po prostu godne bliższego poznania, z samej ciekawości czy też tym bardziej, jeśli mamy zamysł coś sprowadzać czy transportować, na przykład z innego kraju, ponieważ w większości wypadków tak się dzieje. Pośród tych pojęć niesłychanie atrakcyjnym jest terminal kontenerowy – co to takiego oraz z jakiej przyczyny jest to tak ważny? Otóż terminale kontenerowe to nic innego jak budowle, w jakich wszystkie kontenery jakie są transportowane z rozmaitych miejsc na globie są przeładowywane do innych środków transportu po to, aby wolno było je dalej transportować, czyli zawieźć je do tak nazywanego miejsca docelowego skąd produkty te prawdopodobnie będą znowu wyprzedawane dalej, w detalu bądź też hurtowo. To już jednak gruntownie inna bajka. Wracając jednakże do terminali kontenerowych, to należałoby jest wtrącić o tym jak może taki przeładunek wyglądać. Otóż proces przeładunku zazwyczaj odbywa się bądź pomiędzy statkami kontenerowymi bądź pojazdami lądowymi, na przykład pociągami czy też ciągnikami siodłowymi. W takim wypadku ma się już do działania z terminalem kontenerowym morskim. Nadmorskie terminale to na ogół nieco inna specyfika, świadczy to albowiem, że one są częścią większego portu oraz znajdują się w pokaźniejszych miastach albo ich pobliżu. Powodem takiego stanu rzeczy jest konieczność dostępu do wyśmienitego dojazdu oraz możliwość sprawnego funkcjonowania, zarówno jak chodzi o rozładunek jak i transport dalej. W Polsce mamy takie terminale kontenerowe, a w najwyższym stopniu nowoczesny z nich to DCT Gdańsk. Ten terminal działa już od 2007 roku kiedy tak właściwie to nastąpiło formalne otwarcie oraz radzi sobie faktycznie całkiem poprawnie. Wychodzi wobec tego na to, że Polacy dalej są zaradni i radzą sobie w interesie.

Tłumacz


Wizyty

Visits today: _